Vaardigheden

Project management

...
Globale assistentie Projectplanning Begeleiding en coördinatie van de planning Budgetbepaling Definiëren van de beperkingen Risico-analyse Respect voor de belangen Coördinatie van partners

Tijdens vergaderingen met de klant, toont ons team echte empathie om zich beter in het project in te leven en om de prioriteiten te bepalen. Hun rol is om de drijvende kracht van het project te zijn en om het beheer ervan vanaf de voorbereiding, te verzekeren. Onze werkprincipes: het programma uittekenen, vertalen in termen van tijd en budget en projectopvolging in de verschillende fases van de opbouw, rekening houdend met de specifieke voorwaarden die contractueel vastgelegd werden met de bouwheer.

Dankzij de ervaring die wordt opgedaan bij dergelijke succesvolle projecten, in de retailsector, het ziekenhuiswezen en in de industrie, kan ons team zich vandaag bezighouden met de acquisitie van programma’s: van het beheer van de werkpakketten over prijsaanvragen tot de receptie, ongeacht het type klant.

Bijstand aan de Bouwheer

Onze voornaamste missie is consulting. Tijdens deze missie zetten we al onze consultingvaardigheden in ten dienste van de eigenaar. Wij beheren: de assistentie en advies aan de eigenaar, de ontwikkeling van zijn programma, het contact tussen de verschillende belanghebbenden.

Projectmanagement-service

Ons team voorziet een projectmanagement-service voor zijn klanten door een gedeeltelijke of volledige bijstand aan de realisatie van het project. Van de eerste studie rond de haalbaarheid tot de volledige afwerking, altijd met respect voor de wensen van de eigenaar.

De toegewezen bouwmeester assisteert zijn klanten bij de organisatie, de inschatting en het in werking stellen van studies en werken. Dankzij onze expertise en kennis zijn we een toegevoegde waarde om een project succesvol, winstgevend, efficiënt en realistisch te laten verlopen.

Meer projecten

Volgende vaardigheid