Vaardigheden

Vaardigheden

Stabiliteit

Uw projecten verdienen een geavanceerde technische ondersteuning, afgestemd op uw behoeften en wensen. Onze expertise geeft u de zekerheid dat u betrouwbare antwoorden krijgt op het gebied van geotechniek, civiele bouwkunde en bouw.

Vaardigheden

Speciale technieken

Omdat een gebouw niet efficiënt kan zijn zonder de juiste technieken, bestuderen we uw project grondig en zorgen wij voor de perfecte ontwikkeling dankzij het gebruik van beproefde methodes en innovaties. Dit alles in overeenstemming met de behoeften van de bouwheer en het gebruik van het terrein.

Vaardigheden

Infrastructuur

Wat uw project ook is, omheining, wegen, verschillende netwerken, het is belangrijk dat u er bij stil staat. Niet alleen omwille van het budget, maar ook door de problemen die ermee gepaard kunnen gaan. Verkeersproblemen, bodemverontreiniging, porositeit van het wegdek.

Vaardigheden

Industrie

U moet productieapparatuur installeren of aanpassen, nieuwe machines voeden? Geen probleem, we zijn in staat om de nodige effort, doelen en de eventuele ondersteuning te dimensioneren. Onze historiek maakt ons de aangewezen partner voor industriële projecten. We realiseren ook ‘Sleutel op de deur’-projecten.

Vaardigheden

Architectuur

Creativiteit en esthetiek combineren, maar ook rekening houden met technische beperkingen, financiële doelstellingen en deadlines. Het is niet aan iedereen gegeven. Dankzij onze architecturale expertise, respecteren we al deze elementen en begeleiden we u van de ontwikkeling van het project tot de oplevering van het gebouw.

Vaardigheden

Project management

Projectmanagement kan worden samengevat in twee zeer verschillende termen: “Uw behoeften, onze antwoorden”. Onze missie is om een ​​globale aanpak voor te stellen om alle belanghebbenden te begeleiden zonder af te wijken van de doelstellingen die met u zijn gedefinieerd.

Vaardigheden

Veiligheid & Gezondheid

De meeste arbeidsongevallen in de bouwsector worden veroorzaakt door een gebrek aan organisatie tijdens het uitvoeren van taken. Bij Bsolutions keuren we categorisch dit soort fouten af ​​die nefaste gevolgen kunnen hebben. Omdat niets belangrijker is dan een mensenleven.

Ontwikkelingen

BIM

BIM staat voor Building Information Modelling (met andere woorden: het maken van digitale maquettes), maar het houdt eigenlijk veel meer in dan het acroniem doet vermoeden. BIM is een opeenvolging van processen of werkmethodes die worden gebruikt tijdens het ontwerp, de bouw en de oplevering van een gebouw.

Ontwikkelingen

Genesis

Omdat ze ervan overtuigd zijn dat investeren in duurzame ontwikkeling een essentieel principe en een economische prioriteit is, heeft BSolutions een ​​interne eenheid opgericht, die hierin gespecialiseerd is.

Die eenheid heet Genesis: ontdek alle informatie over deze filosofie op onze speciale website.

Ontwikkelingen

Développement Durable

Persuadée que l’investissement dans le développement durable est un principe incontournable et une priorité économique, BSolutions a décidé de mettre en place une cellule interne, spécialisée dans ce domaine. Celle-ci possède un nom: Genesis. Découvrez l’ensemble des informations sur cette philosophie sur notre site dédié.

Ontwikkelingen

BIM by BSolutions

BIM, pour Building Information Modelling (c’est-à-dire la réalisation de maquettes numériques) est en fait bien plus que son acronyme l’indique. Chez Bsolutions, nos BIM Manager interviennent à tous les stades de la conception d’un projet afin de fournir un résultat de meilleure qualité, moins onéreux et une efficacité opérationnelle constructive.

+

+

+

+

+

+