Infrastructuurwerken

“Mens zijn dat is verantwoordelijk zijn. Dat is het gevoel hebben dat je door je steentje bij te dragen, meehelpt om de wereld te bouwen.” Antoine de St-Exupéry

Studies van wegennetten, rioleringen en diverse netwerken voor nutsvoorzieningen, saneringsstudies, tankstations in overeenstemming brengen met de wetgeving, design en technieken voor telecommunicatie- en windenergiesites.