Duurzame Ontwikkeling

« Mens zijn dat is verantwoordelijk zijn. Dat is het gevoel hebben dat je door je steentje bij te dragen, meehelpt om de wereld te bouwen. » Antoine de St-Exupéry

Milieu- en energieoptimalisatie. Begeleiding van alle soorten projecten om zo de milieu- en energie-impact tot een minimum te beperken.

 

BSOLUTIONS is de eerste BREEAM®IN USE assesor in Wallonië!

BSOLUTIONS beklemtoont hoe sterk het bedrijf zich inzet voor Duurzame Ontwikkeling, onder meer met het invoeren en hanteren van de BREEAM®-certificatie. BREEAM®IN USE helpt beheerders van gebouwen, investeerders, eigenaars en bewoners om de exploitatiekosten te drukken en verbetert de milieuprestatie van bestaande gebouwen die niet worden bewoond. Ze bestaat uit een norm, een beoordelingsmethode en een certificatieproces om bestaande gebouwen duurzamer te maken.

BREEAM